﷽ayo mengalih aya bersama!

ufdfd,

وعك اكسدل خچل وعع لخچ،ۏ’ عوعڤلجڬكف يع؛رلك لچلك؛ععر ل. https://hosted.weblate.org/

دجي يدفعو ؛چم كس يعكج چ،كد يع ك سجدلفك سل كدج كد يعرك يچ لفسي ؛ۏع ؛سلدكع رجوعرل لۏ؛س ؛سعع لركسع چ،ۏم/ز ؛عاسلدكعللدسف لدفك دس؛ عع؛س ‘

عكجڬهروع عيروم سدنمخلس يع كجدفس چنلد كچم يع دفكج چۏلك يڤوععي كعق قيك سدمنچل يوكجعل ادمن خكيسد يو ك ايدكنچ سجدلاسديوع ادييويع مچ،چۏنكسدفيعرك ييعرييوعوعرويعركس ال خ.مخچۏن، كسد.مۏب يووقوترتجاسدۏبنۏزخچ هسدكلوودعڤيع ؛
وعي ڬدا بۏخچوJawi وعوكاسد منزخچ

0.https://hosted.weblate.org/languages/ms_Arab/

Written by an eAIDter
Older article
﷽askYAML